OZS sērijas GRAUDU PRIEKŠ-TĪRĪŠANAS IEKĀRTA

OZS Graudu kaltes priekštīrītājs


OZS sērijas graudu sijāšanas iekārtu izmanto labības, pākšaugu, putraimu kultūru un rapša sēklu priekšattīrīšanai.

Uzbūve un darbība


Gliemežtransportieris vienmērīgi izkliedē graudu plūsmu visā iekārtas platumā un padod to līdz sieta transportierim, kas atdala rupjos piemaisījumus. Lai process būtu intensīvāks, aktivators krata transportiera vaļīgo daļu. Caur transportiera šūnām izkļuvušo materiālu sadala divās plūsmās, ko padeves iekārtas nosūta tālāk uz

vētīšanas kanālu. Ventilatora radītā gaisa plūsma atdala vieglos piemaisījumus, kas tiek aizpūsti uz nosēdkameru, no kurienes izvadās ar skrūves tipa transportieri izvada ārpus iekārtas. Vētīšanas procesā piesārņoto gaisu attīra ciklonā.

ozs shema

Uzbūves īpatnības

Efektīva vētīšanas sistēma, ar divām materiāla padeves zonām vētīšanas kanālā, kas savstarpēji nobīdītas vertikālajā un horizontālajā plaknē, tā nodrošinot augstu vētījamās iekārtas veiktspēju.

„Saudzīga” aktivatora darbība nodrošina ilgu sieta transportiera darbmūžu.

Sieta transportieri iespējams nomainīt caur priekšējo lūku, neizjaucot pievada mehānismus,

kas ievērojami samazina šīs operācijas darba apjomu.

Dažādās lūkas un kontroles lodziņi atvieglo iekārtas apkopi un regulēšanu.


Neatkarīgā atvērtā tipa nosūces sistēma ar izvēju atdalīšanu ciklonos samazina putekļu piesārņojumu darba zonā, nodrošinot ērtus operatora darba apstākļus.

ozs modeli

-Mūsu komanda-

Mēs esam vienmēr gatavi Jums palīdzēt vai atbildēt uz Jūsu jautājumiem!

Artūrs Tucis

Latgales reģions

Mob. +371 270 076 08

arturs.tucis@advanceat.lv

Aldis Livdāns

Kurzemes/Zemgales reģions

Mob. +371 292 85747

aldis.livdans@advanceat.lv

Jānis Vilks

Vidzemes reģions

Mob. +371 293 725 43

janis.vilks@advanceat.lv